Bendslingsystem for permanente kabelinstallasjoner